De missie van Deminor Recovery Services is het wereldwijd assisteren van investeerders met het terugvorderen van verliezen op investeringen (hierna aangeduid als: “recovery acties”). Het gaat dan om verliezen die zijn geleden door het onrechtmatig handelen van ondernemingen, marktmisbruik, schendingen van ondernemingsrecht en financieel recht, faillissementen, herstructureringen, fraude en soortgelijke gevallen.

Als marktleider in Europa waar het aankomt op recovery acties, is er geen andere speler die kan wedijveren met Deminor waar het aankomt op de geografische spreiding van haar diensten, haar ervaring, know-how, track record, netwerk van institutionele investeerders en financiële slagkracht. Al deze factoren zijn van belang om cross-border recovery acties tot een succes te brengen.


Onze wereldwijde recovery activiteiten voor institutionele en private klanten

Tot op heden hebben meer dan 30.000 private klanten en meer dan 800 institutionele klanten gebruik gemaakt van de diensten van Deminor in verband met onze lopende recovery acties of voormalige recovery acties. Ons klantenbestand bestaat uit pensioenfondsen, asset managers, vermogensbeheerders, private investeerders, banken, verzekeraars, familietrusts, publieke lichamen, sovereign wealth funds en non-profit entiteiten.

Gelieve onze pagina met betrekking tot onze dienstverlening in verband met recovery acties te bezoeken voor meer specifieke informatie over de diensten die Deminor aanbiedt.


Dienstverlening op het vlak van schendingen van het mededingingsrecht (waaronder illegale kartels)

Voortbouwend op onze ervaring en kennis op het vlak van collectieve recovery acties en het verkrijgen van een compensatie voor geleden verliezen op investeringen, biedt Deminor tevens diensten aan in verband met recovery acties voor verliezen die zijn geleden door schendingen van mededingingsrecht, waaronder verliezen die zijn geleden door illegale kartels. 

Bedrijven kunnen het slachtoffer worden van schendingen van het mededingingsrecht (waaronder illegale kartels) en daardoor schade lijden. Dergelijke verliezen ontstaan vaak doordat te hoge prijzen worden betaald voor bepaalde goederen of diensten die zijn verkocht door leden van een kartel. Slachtoffers van kartels en van andere schendingen van mededingingsrecht hebben een recht op schadevergoeding voor de verliezen die zij hebben geleden. Deminor staat slachtoffers van schendingen van het mededingingsrecht bij door (collectief) hun belangen te verdedigen.

Gelieve de website van Deminor voor Kartel Acties te bezoeken voor meer informatie.